Pierwsza pomoc to zespół czynności ratunkowych wykonywanych przez osoby znajdujące się na miejscu zdarzenia.
Naucz się ratować ludzkie życie ! Liczy się czas ! I Ty możesz uratować życie, które jest dobrem największym !

 
   
   
strona główna
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
system ratownictwa
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
prawo w ratownictwie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
elementy anatomii
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
stany zagrożenia życia
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
farmakologia
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
czynności ratunkowe
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
wytyczne postępowania
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
sprzęt ratowniczy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
artykuły
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
pierwsza pomoc
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  W serwisie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     

Ustawa z dnia 25 września 2015 r.
o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym
.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20.04.2016 r. szczegółowego zakresu medycznych czynności ratunkowych, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Informacje
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
    stat4u
 
 

 

 

 

strona główna
.............................................................

Od autora

Wielu ratowników medycznych po ukończeniu kształcenia w zawodzie pozostaje biernym w doskonaleniu zawodowemu. Serwis ten ma być przypomnieniem wiadomości zdobytych wcześniej oraz informacją o nowościach w ratownictwie medycznym. Jest adresowany głównie do wykwalifikowanego personelu medycznego ale również dla osób, które mogą być świadkami nagłego zachorowania lub wypadku, a nie mają żadnego przygotowania medycznego. Opisane są również oprócz technik zaawansowanych, sposoby ratowania życia lub udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, które mają zastosowanie bez użycia specjalistycznego sprzętu (np. worek samorozprężalny- zastosowanie przy sztucznym oddychaniu, rurki ustno - gardłowej lub intubacji dotchawiczej -  do zapewnienia drożności oddechowej.

Trudno wymagać, aby osoba przygodna posiadała przy sobie przykładowe przedmioty lub posiadała  kwalifikacje udzielania pierwszej pomocy.  Niektóre czynności ratownicze wymagają pewnego doświadczenia nabytego po przez ćwiczenie na specjalnym przyrządzie (manekin).
Jednak zawsze tam, gdzie występuje zagrożenie niedotlenienia mózgu lub utraty życia z innych przyczyn,  należy podjąć próbę podtrzymania czynności życiowych do czasu przyjazdu ambulansu ZRM, wykorzystując posiadane  umiejętności. W większości opisanych tu przypadkach należy zawsze wzywać zespoły ratownictwa medycznego. W przypadku wątpliwości dyspozytor udzieli nam informacji jak postępować z poszkodowanym do czasu przybycia zespołu ratunkowego.

Jeżeli masz pytania, uwagi dotyczące serwisu lub dziedziny Ratownictwo Medyczne, możesz je wysyłać na adres poczty elektronicznej: kontakt@ratownikmedyczny.za.pl.  Na wszystkie wiadomości postaram się odpowiedzieć w miarę moich kompetencji.

Serwis podzielony został na kilka działów tematycznych - spis treści.

                                                                                                                                   Zapraszam
                                                                                                                                  Jerzy Pondel

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Toplista Ratownictwo    Serwisy medyczne
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Strona główna do góry
© 2003-2017 Ratownik Medyczny | Design by JP |