Pierwsza pomoc to zespół czynności ratunkowych wykonywanych przez osoby znajdujące się na miejscu zdarzenia.
Naucz się ratować ludzkie życie ! Liczy się czas ! I Ty możesz uratować życie, które jest dobrem największym !

 
   
   
strona główna
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
system ratownictwa
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
prawo w ratownictwie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
elementy anatomii
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
stany zagrożenia życia
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
farmakologia
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
czynności ratunkowe
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
wytyczne postępowania
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
sprzęt ratowniczy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
artykuły
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
pierwsza pomoc
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  W serwisie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     

Rozporządzenie Ministra Zdrowia
z dnia 2 października 2017 r.
w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych
Dz.U. 2017,
poz. 1884

Dobre praktyki
Postępowanie w SOR i IP

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Na Facebooku
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Informacje
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
      stat4u
 
 

 

 

 

strona główna
..........................................................

     

 

LECZENIE BÓLU NA MIEJSCU WYPADKU ORAZ PODCZAS TRANSPORTU
Ból jest doznaniem  czuciowym,  związanym zarówno  z  działaniem uszkadzającego  bodźca  (lub  też  bodźca,  którego  działanie  może  spowodować wystąpienie  takiego  uszkodzenia),  jak  i  spostrzeżeniem  powstającym  na podstawie  psychicznej  interpretacji  zachodzących  zjawisk,  zmodyfikowanym przez wcześniejsze doświadczenia i psychosomatyczne uwarunkowania. [zobacz więcej]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ODMIENNOŚCI ANATOMICZNE I FIZJOLOGICZNE DZIECKA
Trudności w postępowaniu ratunkowym u dzieci związane są m.in. z odmiennymi warunkami anatomicznymi i fizjologicznymi w poszczególnych grupach wiekowych.  [zobacz więcej]

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

OBOWIĄZKOWE POZYCJE KSIĄŻKOWE DLA RATOWNIKA MEDYCZNEGO
Publikacje jest skierowane do ratowników medycznych, pielęgniarek, studentów ratownictwa medycznego i osób pracujących w zespołach ratunkowych.
[zobacz więcej]

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PORONIENIE SAMOISTNE
Poronienie samoistne oznacza spontaniczną utratę ciąży z przyczyn naturalnych, przed 20 tygodniem. Czynniki prowadzące do poronienia mogą być różnorodne i niekiedy trudne do ustalenia. Kłopoty z donoszeniem ciąży i ryzyko poronienia dotyczą co szóstej kobiety. Kłopoty najczęściej powoduje: niedobór progesteronu, obecność przeciwciał antykardiolipinowych we krwi, nieprawidłowa budowa szyjki macicy, stany zapalne w obrębie szyjki macicy oraz zakażenie dróg moczowych. [zobacz więcej]

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Postępowanie w przypadku kontaktu z chorym na chorobę zakaźną i profilaktyką epidemii w placówkach opieki zdrowotnej

W opracowaniu omówiono zasady postępowania w placówkach opieki zdrowotnej w przypadku kontaktu personelu z chorym na chorobę zakaźną, której można zapobiegać poprzez szczepienia, oraz zasady profilaktyki epidemii w tych placówkach. Cel, metodyka oraz zalecenia dotyczące zastosowania szczepień przed ekspozycją. [zobacz więcej]

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt zmiany Ustawy o PRM
Minister Zdrowia przesłał projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw trafił do Stałego Komitetu Rady Ministrów.
Proces legislacyjny
 [zobacz więcej]
Projekt zmiany ustawy  z dnia 8.08.2017 [zobacz więcej]

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ocena natężenia bólu
Ból jest doznaniem subiektywnym, zawsze nieprzyjemnym. W codziennej praktyce klinicznej nie dysponujemy narzędziami lub badaniami umożliwiającymi obiektywną ocenę stopnia nasilenia bólu. Opracowano natomiast wiele skal i kwestionariuszy służących określeniu nasilenia bólu, opierających się na ocenie chorego – są one tym samym narzędziami oceny subiektywnej. Skale i kwestionariusze stanowią narzędzia pomocnicze, służą ocenie nasilenia bólu, ale także pozwalają oceniać skuteczność leczenia, wpływ bólu na funkcjonowanie fizyczne i psychospołeczne pacjenta.
[zobacz więcej]

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Od autora

Wielu ratowników medycznych po ukończeniu kształcenia w zawodzie pozostaje biernym w doskonaleniu zawodowemu. Serwis ten ma być przypomnieniem wiadomości zdobytych wcześniej oraz informacją o nowościach w ratownictwie medycznym. Jest adresowany głównie do wykwalifikowanego personelu medycznego ale również dla osób, które mogą być świadkami nagłego zachorowania lub wypadku, a nie mają żadnego przygotowania medycznego. Opisane są również oprócz technik zaawansowanych, sposoby ratowania życia lub udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, które mają zastosowanie bez użycia specjalistycznego sprzętu (np. worek samorozprężalny- zastosowanie przy sztucznym oddychaniu, rurki ustno - gardłowej lub intubacji dotchawiczej -  do zapewnienia drożności oddechowej.

Trudno wymagać, aby osoba przygodna posiadała przy sobie przykładowe przedmioty lub posiadała  kwalifikacje udzielania pierwszej pomocy.  Niektóre czynności ratownicze wymagają pewnego doświadczenia nabytego po przez ćwiczenie na specjalnym przyrządzie (manekin).
Jednak zawsze tam, gdzie występuje zagrożenie niedotlenienia mózgu lub utraty życia z innych przyczyn,  należy podjąć próbę podtrzymania czynności życiowych do czasu przyjazdu ambulansu ZRM, wykorzystując posiadane  umiejętności. W większości opisanych tu przypadkach należy zawsze wzywać zespoły ratownictwa medycznego. W przypadku wątpliwości dyspozytor udzieli nam informacji jak postępować z poszkodowanym do czasu przybycia zespołu ratunkowego.

Jeżeli masz pytania, uwagi dotyczące serwisu lub dziedziny Ratownictwo Medyczne, możesz je wysyłać na adres poczty elektronicznej: kontakt@ratownikmedyczny.za.pl.  Na wszystkie wiadomości postaram się odpowiedzieć w miarę moich kompetencji.

Serwis podzielony został na kilka działów tematycznych - spis treści.

                                                                                                                                   Zapraszam
                                                                                                                                  Jerzy Pondel

 

    Toplista Ratownictwo    Serwisy medyczne
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Strona główna do góry
© 2003-2018 Ratownik Medyczny | Design by JP |